Selskapslokaler i Sørum

Festiviteten på Sørumsand


Det måtte bli ei bok om GlommaGlomma flyter rolig og fosser friskt igjennom Sørum og har en historie å fortelle - en gammel historie om hvordan landskap formes over tusener av år. Men elva forteller også menneskers historie.

Vann har vært nødvendig for oss bestandig, enten det var for å hente opp fisk til middagen, vaske klær eller sørge for vann til husdyr og folk.


Vannet i Glomma har vært transportåre for tømmer, det sørget for arbeid og inntekt til skogsarbeidere, skogeiere, plankekjørere og sagbrukseiere.

Lensearbeideres erfaringer har blitt overført fra far til sønn. Fløterfamilier har levd med elva tett innpå seg i flere generasjoner. Fossene i Sørum er utnyttet for å produsere energi.

I seinere år har bruken av elva forandret seg mye. Arbeid på elva er erstattet med fritid og rekreasjon. Og noen har lenge holdt våkent øye med viktige spørsmål som miljø og forurensing.

Glomma flyter som før, stor og vannrik, men reint og friskmeldt vann er ingen selvfølge – verken lokalt eller sett i et litt større perspektiv.

 


 

Populær bok om Glomma


Sørum bibliotek var fullsatt da boka «Glomma gjennom Sørum – livet langs elva» ble sluppet.

Etter to års arbeid kunne Blaker og Sørum Historielag endelig slippe boka «Glomma gjennom Sørum – livet langs elva».

Boka er ment å være et oppslagsverk for alle som er glade i elva, men også et historisk tilbakeblikk på arbeidet og hverdagslivet som for mange år siden preget Glomma.


 

Tre personer

- skal ha spesielt stor takk


- for skanning og bearbeiding av bilder til boka.

Leif Mathisen
- for å ha delt med oss av sin kunnskap om Sørum

Torun Nordgård
- for korrekturlesing og språkvask.De som har laget boka


 

Berit Leikhammer


Berit Leikhammer er fra Sørumsand er utdannet lærer og folkeminneviter.

Hun var prosejktleder og redaktør for boka Glomma gjennom Sørum - livet langs elva", som kom ut høsten 2009.

Hun har vokst opp i fløtermiljøet. Faren, bestefaren og oldefaren var tømmerfløtere ved Bingen lenser.


 

Svein Sandnes


Svein Sandnes har skrevet om Rånåsfoss og Bingsfossbruene, om kraftverk og energi i elveløpet.

Han har tatt for seg de store flomårene i vassdraget og beskrevet de gamle ferdselsvegene. Videre Blakers historie med ferjetrafikken ved Blakersund, Natur- og kulturstien med helleristninger, Sørumbåten og hvordan Glåmdalen ble til.

 

Dag Nordsveen


Dag Nordsveen var leder for ”Prosjekt Bingen lenser” og registreringen av alle lensekarene i Glomma ved Bingen.

I boka har han skrevet om registreringsarbeidet og har tegnet skissene. Dag har laget vandreutstillingen om Bingen lenser sammen med Berit Leikhammer.

 

Annie Selle


Annie Selle har utallige timer ute i båt på Glomma hvor hun var med på å registrere alle lesenkarene ved Bingen.

Hun har også skrevet om registreringa i Bingen-prosjektet, om Rømua og nordfløterne og avslutter boka med årstidene ved elva.

 

Helge Njaa


Helge Njaa har skrevet om fisk og fiske før og nå, og som mangeårig leder av Sørumsand og Omegn Sportsfiskerforening har han tatt for seg historien om denne foreningen.

Som engasjert i natur- og miljøspørsmål har Helge også bidratt med kapitlet om miljø og forurensing og ført i pennen historien om Aksjonskomiteen Redd Bingsfossen.

 

Åsmund Huser


Åsmund Huser var med som tømmerfløter – selv kaller han seg ”ungbokk” - noen sesonger på lensene og fikk kjennskap til og respekt for tradisjonene og ikke minst tradisjonsbærerne – folka på elva.

Han sitter inne med flest historier av alle i bokgruppa, og han er best til å fortelle dem! Åsmund har skrevet om sin egen tid på elva og er én av fløytera som blir presentert i boka.

 

Morten Svendsen


Morten Svendsen har bidratt med egne opplevelserer i kapitlet om oppvekst ved Glomma.

Morten er ivrig jeger og glad i naturen. Han kan mye om dyr og fugler ved elva og har skrevet om dette i boka. Han jakter like gjerne med kamera som med børse.

 

Bjørn Rehoff Larsen


Bjørn Rehoff Larsen har fotografert omtrent alt som fins langs Glomma, spesielt naturen til alle årstider og elva fra alle tenkelige vinkler.

Bjørn er opptatt av de store linjer og de små detaljer i motivene. Nyt hans vakre bilder gjennom denne boka!